ประกาศเทศบาลเมืองหนองกี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต จากโรงสีชุมชน หมู่ที่ 9 ถึงบริเวณคลองไส้ไก่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


ประกาศเทศบาลเมืองหนองกี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต จากโรงสีชุมชน หมู่ที่ 9 ถึงบริเวณคลองไส้ไก่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่แผยแพร่ 16/01/2566

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar