ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่แผยแพร่ 7/11/2566

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar