ประกาศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง การเรียกประกวดราคาจ้างขนส่งถุงไปรษณีย์ในเส้นทางสาย ศูนย์ไปรษณีย์กบินทร์บุรี - ที่ทำการไปรษณีย์ตลาดโรงเกลือ และที่ทำการไปรษณีย์รายทาง (เที่ยวที่ 4)

 


ประกาศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง การเรียกประกวดราคาจ้างขนส่งถุงไปรษณีย์ในเส้นทางสาย ศูนย์ไปรษณีย์กบินทร์บุรี - ที่ทำการไปรษณีย์ตลาดโรงเกลือ และที่ทำการไปรษณีย์รายทาง (เที่ยวที่ 4) วันที่แผยแพร่ 20/11/2566

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar