รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า รัชกาลที่ 1-9

 


รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า รัชกาลที่ 1-9 วันที่แผยแพร่ 2/11/2566

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag