แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2563 - 2580 และแผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระยะ 5 ปี

แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2563 -2580 ฉบับสมบูรณ์กรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรี 

และแผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระยะ 5 ปี


ไฟล์เอกสารประกอบ
แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์พ.ศ. 2563 - 2580 และระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับสมบูรณ์ |
แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar