รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า รัชกาลที่ 1-9 ขอเชิญเที่ยวงานประจำปี "งานแห่พระทางน้ำ แข่งเรือยาวโบราณ สืบสานประเพณี สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนแม่น้ำปราจีนบุรี ประจำปี 2566" ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2566 ณ วัดบางยาง – วัดบางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวของแรงงานไทยซึ่งทำงาน ณ ประเทศอิสราเอล เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่แรงงานไทยและครอบครัว กรณีภัยสงครามในประเทศอิสราเอล ผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี ติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำด้วยเครื่องผลักดันน้ำฯ เร่งระบายน้ำออกจากทุ่งบางพลวง อ.บ้านสร้าง ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี ได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่าแม่น้ำปราจีนบุรี​ โดยโครงการชลประทานปราจีนบุรีและมิสเตอร์เตือนภัย ประจำวันที่​ 12 ตุลาคม 2566

ข่าวเด่น

ข่าวสารกิจกรรมของหน่วยงาน (ตัวอย่างข้อมูล)
ชมข้อมูล

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566
วันหยุดราชการ ประจำปี 2567
วันหยุดราชการ ประจำปี 2567
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และนวัตกรรม ภาคการศึกษาที่ 1/2567
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และนวัตกรรม ภาคการศึกษา 1/2567
ประกาศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง การเรียกประกวดราคาจ้างขนส่งถุงไปรษณีย์ในเส้นทางสาย ศูนย์ไปรษณีย์กบินทร์บุรี - ที่ทำการไปรษณีย์ตลาดโรงเกลือ และที่ทำการไปรษณีย์รายทาง (เที่ยวที่ 4)
ประกาศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง การเรียกประกวดราคาจ้างขนส่งถุงไปรษณีย์ในเส้นทางสาย ศูนย์ไปรษณีย์กบินทร์บุรี - ที่ทำการไปรษณีย์ตลาดโรงเกลือ และที่ทำการไปรษณีย์รายทาง (เที่ยวที่ 4)
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีการขายทอดตลาด (ครั้งที่ 2)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีการขายทอดตลาด (ครั้งที่ 2)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ตามนโยบายเร่งรัด 100 วัน ของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1
แนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ตามนโยบายเร่งรัด 100 วัน ของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้ในราชการ
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้ในราชการ
สถาบันการศึกษาทางไกล เปิดรับสมัครและลงทะเบียนการศึกษาทางไกลรูปแบบการศึกษานอกระบบ ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567
สถาบันการศึกษาทางไกล เปิดรับสมัครและลงทะเบียนการศึกษาทางไกลรูปแบบการศึกษานอกระบบ ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567
ประกาศสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง รับสมัครพนักงานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ
ประกาศสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง รับสมัครพนักงานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ
ประกาศสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2566
ประกาศสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2566
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า รัชกาลที่ 1-9
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า รัชกาลที่ 1-9
ระหว่างวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยสามารถส่งใบสมัครได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ภายในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566
ขอเชิญเที่ยวงานประจำปี "งานแห่พระทางน้ำ แข่งเรือยาวโบราณ สืบสานประเพณี สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนแม่น้ำปราจีนบุรี ประจำปี 2566" ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2566 ณ วัดบางยาง – วัดบางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
- 14 ตุลาคม 2566
เวลา 17.30 พิธีเปิดงานแห่พระทางน้ำ แข่งเรือยาวโบราณ จากวัดบางยางถึงวัดบางแตน จำนวน 50 ลำ ณ บริเวณริมน้ำ เวทีกลาง วัดบางแตน
เวลา 19.30 วงดนตรีรำวงชาวบ้าน ทะเล้นแบรนด์

- 15 ตุลาคม 2566
เวลา 19.00 พบกับคอนเสิร์ตจากศิลปิน วงวารนร ราชบุรีและ เจน นุ่น โบว์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์

- 16 ตุลาคม 2566
พิธีตั้งองค์ผ้าป่า และถวายเพลพระ ณ วัดบางกะเบา
หยุดยาวนี้ พบกัน !
ผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวของแรงงานไทยซึ่งทำงาน ณ ประเทศอิสราเอล เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่แรงงานไทยและครอบครัว กรณีภัยสงครามในประเทศอิสราเอล
วันพุธที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี /นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ออกเยี่ยมครอบครัวของแรงงานไทยซึ่งทำงาน ณ ประเทศอิสราเอล เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่แรงงานไทยและครอบครัว กรณีภัยสงครามในประเทศอิสราเอล รวมทั้งสอบถามสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานไทยผ่านระบบ Video Call และการขอรับความช่วยเหลือด้านต่างๆ ณ บ้านหนองสะแก ม.8 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี แรงงานรายนี้สามารถติดต่อสื่อสารกับครอบครัวได้ตลอด มีขวัญกำลังใจดี อยู่ในที่ปลอดภัย โดยมี นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเยี่ยมฯ และมอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวแรงงาน ดังกล่าว ด้วย
ผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี ติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำด้วยเครื่องผลักดันน้ำฯ เร่งระบายน้ำออกจากทุ่งบางพลวง อ.บ้านสร้าง ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่
วันพุธที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำด้วยเครื่องผลักดันน้ำฯ เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากทุ่งบางพลวงและพื้นที่แก้มลิง อ.บ้านสร้าง ลงสู่แม่น้ำบางปะกง ป้องกันบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ ณ บริเวณประตูระบายน้ำบางกระดาน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี และวัดบางกระเจ็ด ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี การระบายลงแหล่งน้ำธรรมชาติ ดำเนินการไปอย่างคล่องตัวยิ่งขึ้น ปริมาณระดับน้ำทรงตัว หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติม คาดระดับน้ำในพื้นที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
จังหวัดปราจีนบุรี ได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่าแม่น้ำปราจีนบุรี​ โดยโครงการชลประทานปราจีนบุรีและมิสเตอร์เตือนภัย ประจำวันที่​ 12 ตุลาคม 2566
สนง.ปภ.จ.ปราจีนบุรี​ ได้สถานการณ์น้ำท่าแม่น้ำปราจีนบุรี​ ข้อมูลจากโครงการชลประทานปราจีนบุรีและมิสเตอร์เตือนภัย ประจำวันที่​ 12 ต.ค. 66 เวลา​ 05.00 น​ รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรี ดังนี้
1. จุดวัดระดับน้ำ​ kgt3 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี ระดับตลิ่ง​ (จุดวิกฤติ)​ 8.79 ม​ ระดับน้ำวันนี้​ 9.76 ม​ เพิ่มขึ้น 7 ซม. ระดับน้ำท่วมถนนชุมชนตลาดเก่าสูง 97 ซม ระยะทาง 800 เมตร
2. จุดวัดระดับน้ำสะพานท่าประชุม​ บ้านท่าอุดม​ ม.2 ต.บ้านทาม อ.ศรีมหาโพธิ​ (ผู้วัดระดับน้ำ​ นายทรงกิตร์ สุวรรณประพิศ สารวัตรกำนันตำบลบ้านทาม)​ ระดับตลิ่ง​ 7.20 ม(จุดวิกฤติ)​ ระดับน้ำวันนี้​ 6.88 มม เพิ่มขึ้น 8 ซม
3. จุดวัดระดับน้ำ​ kgt1. ต.หน้าเมือง​ อ.เมืองปราจีนบุรี​ ระดับตลิ่ง​ (จุดวิกฤติ)​ 4.13 ม​ ระดับน้ำวันนี้​ 4.14 ม​ ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1ซม ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 1 ซม
ขอเชิญร่วมโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดปราจีนบุรี
ขอเชิญร่วมโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดปราจีนบุรี
ขอเชิญร่วมกิจกรรมพิเศษฯ "ปันน้ำใจ ให้คนพิการและบุคคลออ ทิสติกปราจีนบุรี"
ด้วยศูนย์คนพิการทั่วไป ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดปราจีนบุรี กำหนดจัดกิจกรรมพิเศษการกุศล มีเทศน์ มีทอล์ค ธรรมะอารมณ์ดี " "ปันน้ำใจ ให้คนพิการและบุคคลออ ทิสติกปราจีนบุรี" นำโดย "องค์ม่อน" พระครูปลัดบัณฑิต อินทเมธี สำนักสงฆ์ป่าโมกข์ธรรมาราม อ.อรัญประเทศ "รองประธานเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี" วิทยากรธรรมะอารมณ์ดีชื่อดัง ดร.มงคล สามารถ ในหัวข้อ "หาความพอดีของชีวิตให้เจอ = ความสุข" พร้อมทั้งการแสดงของน้องๆ ชมรมผู้ปกครองออทิสติกจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือคนพิการที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก อาทิ วีลแชร์ สามล้อโยก ลู่วิ่งไฟฟ้า อุปกรณ์กระตุ้นการพัฒนาการพัฒนากล้ามเนื้อ พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่างๆ ของศูนย์คนพิการทั่วไปชมรมฯ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีจัดเวทีเสวนา “การเลือกตั้ง นโยบาย และทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการ”
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีจัดเวทีเสวนา “การเลือกตั้ง นโยบาย และทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการ”
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน เดิน-วิ่ง วันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาส "16 ธันวาคม วันกีฬาแห่งชาติ" ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 ณ ลานกิจกรรมวัดประทุมบูชา ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน เดิน-วิ่ง วันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาส "16 ธันวาคม วันกีฬาแห่งชาติ" ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 ณ ลานกิจกรรมวัดประทุมบูชา ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศลฯ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศลฯ
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government