ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี วันที่แผยแพร่ 4/07/2565

คะแนนโหวต :