รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงาน อบจ.ปราจีนบุรี และสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ปราจีนบุรี จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 14 อัตรา

 


รับสมัครสรรหาและสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างเพื่อปฏิบัติงาน ในหน่วยงาน อบจ.ปราจีนบุรี และสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ปราจีนบุรี จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 14 อัตรา วันที่แผยแพร่ 5/01/2565

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar