สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา

 


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา วันที่แผยแพร่ 5/01/2565

คะแนนโหวต :