ประกาศเทศบาลเมืองหนองกี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลังเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ถึง หมู่ที่ 5 บ้านทด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


ประกาศเทศบาลเมืองหนองกี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลังเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ถึง หมู่ที่ 5 บ้านทด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่แผยแพร่ 28/02/2565

คะแนนโหวต :