ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ วันที่แผยแพร่ 15/06/2565

คะแนนโหวต :