สมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมป์ เชิญชวนกลุ่มนักวิ่งและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "CHULA105 I'm Possible Run วิ่งหฤหรรย์ บันดาลใจ"

 


สมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมป์ เชิญชวนกลุ่มนักวิ่งและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "CHULA105 I'm Possible Run วิ่งหฤหรรย์ บันดาลใจ" วันที่แผยแพร่ 27/06/2565

คะแนนโหวต :