กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "เปิดมุมมอง FTA อาเซียน - แคนาดา (ACAFTA)"

 


กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "เปิดมุมมอง FTA อาเซียน - แคนาดา (ACAFTA)" วันที่แผยแพร่ 27/06/2565

คะแนนโหวต :