รับสมัครคัดเลือกข้่าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Young Leaders' Program (YLP) ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครคัดเลือกข้่าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Young Leaders' Program (YLP) ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่แผยแพร่ 16/11/2564

คะแนนโหวต :