โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อ.นาดี

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อ.นาดี  จังหวัดปราจีนบุรีประจำปีงบประมาณ 2564
    วันนี้ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวรพันธ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และนายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสัมพันตา ต.สัมพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 
    โครงการหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564  เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดปราจีนบุรีจึงได้ออกมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือ ในด้านการดำรงค์ชีพแก่ประชาชน ต.สัมพันตา อ.นาดี  จำนวน 100 ชุด  มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากไร้ของสภากาชาดไทย 20 ทุน มอบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดปราจีนบุรี 10 กองทุน และ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี อีกจำนวน 10 ราย  และเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน 50 ทุน ผ่านกำนัน และผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้ ในการนี้ ผู้ว่าฯ และ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ได้มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 9,000 ชิ้น และเครื่องดื่ม จำนวน 2 ลัง ให้แก่ นายอำเภอนาดี เพื่อใช้ในภารกิจป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

คะแนนโหวต :