ประกาศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง การเรียกสอบราคาจ้างขนส่งถุงไปรษณีย์ในเส้นทางสาย ศูนย์ไปรษณีย์กบินทร์บุรี - PDSC ไปรษณีย์จังหวัดฉะเชิงเทรา และที่ทำการไปรษณีย์รายทาง

 


ประกาศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง การเรียกสอบราคาจ้างขนส่งถุงไปรษณีย์ในเส้นทางสาย ศูนย์ไปรษณีย์กบินทร์บุรี - PDSC ไปรษณีย์จังหวัดฉะเชิงเทรา และที่ทำการไปรษณีย์รายทาง วันที่แผยแพร่ 15/06/2565

คะแนนโหวต :