ข่าวเด่น

image
ชมข้อมูล

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

image
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรี รับสมัครคัดเลือกร้านค้าและบริการ
image
ประกาศ ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เรื่อง การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด
image
ประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กาลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้่างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 13)
image
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2565 เรื่อง แบบแจ้งตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
image
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2565 เรื่อง ห้ามส่งออกสุกรมีชีวิตไปนอกราชอาณาจักร
image
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2565 เรื่อง การแจ้งปริมาณ ราคา สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าสุกร เนื้อสุกร
image
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 (งวดที่ 2)
image
รับสมัครสรรหาและสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างเพื่อปฏิบัติงาน ในหน่วยงาน อบจ.ปราจีนบุรี และสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ปราจีนบุรี จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 14 อัตรา
image
ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับที่ 1 พ.ศ.2564 เรื่อง การควบคุมการขนย้ายต้นพันธ์ุ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
image
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับที่ 1 พ.ศ.2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
image
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดตราด เรื่อง การประมูลเงินอากรเก็บรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดตราด ครั้งที่ 8
image
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 11)
image
ขอเชิญเสนอชื่อสตรีดีเด่นด้านการปกป้องสิทธิของตนเอง เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565
image
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี (ก.ธ.จ.ปราจีนบุรี) ครั้งที่ 1/2565
image
แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จัดประชุมการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการกิจกรรมงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมาลข 3076 ตอน บางหอย - วังขอน ระหว่าง กม.36+825.000 - กม.39+565.400
image
สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี
image
ขอเชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ "เรื่องดีๆ ที่บ้านฉัน" ประจำปีงบประมาณ 2565
image
คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยบริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
image
การดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย ปีใหม่ 2565 "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ"
image
ขอความร่วมมือส่งความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี
image
ขอเชิญเที่ยวงาน มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2021 CHIANGRAI FLOWER AND ART FESTIVAL 2021 "แสงสีในดินแดนมหัศจรรย์"
image
บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด(มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว
image
ข้อมูลการขึ้นทะเบียนและบริหารจัดการผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศที่นำเข้าจีน

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image