ข่าวเด่น

image
ชมข้อมูล

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

image
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง เตรียมรับสถานการณ์การเปิดประตูระบายน้ำคลองท่าแห และประตูระบายน้ำคลองบางไผ่ พ.ศ.2565 (ฉบับที่ 3)
image
ระกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
image
ขอเชิญชวนเกษตรกรชาวนา นำข้าวเปลือกมาจำหน่าย โครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2565/66 จังหวัดปราจีนบุรี
image
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รับโอน (ย้าย) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่ว่าง
image
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี(เพิ่มเติม) จันทบุรี ตราด(เพิ่มเติม) นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว(เพิ่มเติม) บุรีรัมย์ อุบลราชธานี น่าน(เพิ่มเติม) ลำปาง ตาก นครสวรรค์ พิษณุโลก กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี สมุทรสาคร สุพรรณบุรี กระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ปัตตานี สงขลาและสตูล รวม 28 ศาล
image
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหาร ครั้งที่ 3/2565
image
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เปิดรับสมัครผู้เรียนการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) โดยวิธีเรียนทางไกล จำนวน 10 หลักสูตร
image
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดจันทบุรี ฉบับที่ 1 พ.ศ.2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
image
ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดจันทบุรี ฉบับที่ 1 พ.ศ.2565 เรื่อง การควบคุมการขนย้ายต้นพันธ์ุ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
image
คำสั่งคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดจันทบุรี ที่ 1/2565 เรื่อง มอบหมายการออกหนังสืออนุญาตขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธ์ุมันสำปะหลัง ที่นำเข้าหรือออกจากท้องที่ในอำเภอที่รับผิดชอบ
image
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้สินค้าที่มีรังสีอัลตร้าไวโอเลต ความยาวช่วงซี (Ultraviolet C หรือ UV-C) เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
image
ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดอุดรธานี ฉบับที่ 1 พ.ศ.2565 เรื่อง การควบคุมการขนย้ายต้นพันธ์ุ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
image
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน เดิน-วิ่ง วันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาส "16 ธันวาคม วันกีฬาแห่งชาติ" ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 ณ ลานกิจกรรมวัดประทุมบูชา ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
image
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศลฯ
image
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ
image
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ
image
ผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
image
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองของหน่วยงานของรัฐ
image
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
image
ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
image
จังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion : OPC)
image
ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของภายใต้โครงการ "เปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน" ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2565
image
การแถลงข่าวหรือให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
image
ข่าวสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image