ข่าวเด่น

image
ชมข้อมูล

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

image
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 (งวดที่ 23)
image
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565
image
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 (งวดที่ 22)
image
ประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กาลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้่างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 (งวดที่ 20)
image
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 (งวดที่ 19)
image
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน
image
ประกาศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง การเรียกสอบราคาจ้างขนส่งถุงไปรษณีย์ในเส้นทางสาย ศูนย์ไปรษณีย์กบินทร์บุรี - ที่ทำการไปรษณีย์บ้านพระ และที่ทำการไปรษณีย์รายทาง
image
ประกาศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง การเรียกสอบราคาจ้างขนส่งถุงไปรษณีย์ในเส้นทางสาย ศูนย์ไปรษณีย์กบินทร์บุรี - ที่ทำการไปรษณีย์นาดี และที่ทำการไปรษณีย์รายทาง
image
ประกาศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง การเรียกสอบราคาจ้างขนส่งถุงไปรษณีย์ในเส้นทางสาย ศูนย์ไปรษณีย์กบินทร์บุรี - ที่ทำการไปรษณีย์ศรีมโหสถ
image
ประกาศสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี บริเวณสวนปราจีนวนารมย์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
image
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
image
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด
image
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน เดิน-วิ่ง วันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาส "16 ธันวาคม วันกีฬาแห่งชาติ" ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 ณ ลานกิจกรรมวัดประทุมบูชา ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
image
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศลฯ
image
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ
image
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ
image
ผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
image
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองของหน่วยงานของรัฐ
image
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
image
ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
image
จังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion : OPC)
image
ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของภายใต้โครงการ "เปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน" ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2565
image
การแถลงข่าวหรือให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
image
ข่าวสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image