ขอเชิญร่วมโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดปราจีนบุรี ขอเชิญร่วมกิจกรรมพิเศษฯ "ปันน้ำใจ ให้คนพิการและบุคคลออ ทิสติกปราจีนบุรี" สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีจัดเวทีเสวนา “การเลือกตั้ง นโยบาย และทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการ” ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน เดิน-วิ่ง วันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาส "16 ธันวาคม วันกีฬาแห่งชาติ" ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 ณ ลานกิจกรรมวัดประทุมบูชา ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศลฯ

ข่าวเด่น

ข่าวสารกิจกรรมของหน่วยงาน (ตัวอย่างข้อมูล)
ชมข้อมูล

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีการขายทอดตลาด
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีการขายทอดตลาด
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และดำกนด วัน เวลา และสถานที่เลือกสรร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และดำกนด วัน เวลา และสถานที่เลือกสรร
ประกาศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท ไทยซิง สตีล จำกัด และบริษัท หยงซิง สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ประกาศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท ไทยซิง สตีล จำกัด และบริษัท หยงซิง สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดซากพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดซากพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2565/66 (งวดที่ 9)
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2565/66 (งวดที่ 9)
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหาร ครั้งที่ 2/2566
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหาร ครั้งที่ 2/2566
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของผุ้บริหารท้องถิ่น ให้สาธารณชนทราบ
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของผุ้บริหารท้องถิ่น ให้สาธารณชนทราบ
คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่้ 1805/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการพุทธอุทยานโลก
คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่้ 1805/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการพุทธอุทยานโลก
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้หม้ออบลมร้อนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากและประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้หม้ออบลมร้อนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากและประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
การใช้งานแอปพลิเคชัน ไทยดี (ThaiD)
การใช้งานแอปพลิเคชัน ไทยดี (ThaiD)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ขอเชิญร่วมโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดปราจีนบุรี
ขอเชิญร่วมโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดปราจีนบุรี
ขอเชิญร่วมกิจกรรมพิเศษฯ "ปันน้ำใจ ให้คนพิการและบุคคลออ ทิสติกปราจีนบุรี"
ด้วยศูนย์คนพิการทั่วไป ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดปราจีนบุรี กำหนดจัดกิจกรรมพิเศษการกุศล มีเทศน์ มีทอล์ค ธรรมะอารมณ์ดี " "ปันน้ำใจ ให้คนพิการและบุคคลออ ทิสติกปราจีนบุรี" นำโดย "องค์ม่อน" พระครูปลัดบัณฑิต อินทเมธี สำนักสงฆ์ป่าโมกข์ธรรมาราม อ.อรัญประเทศ "รองประธานเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี" วิทยากรธรรมะอารมณ์ดีชื่อดัง ดร.มงคล สามารถ ในหัวข้อ "หาความพอดีของชีวิตให้เจอ = ความสุข" พร้อมทั้งการแสดงของน้องๆ ชมรมผู้ปกครองออทิสติกจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือคนพิการที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก อาทิ วีลแชร์ สามล้อโยก ลู่วิ่งไฟฟ้า อุปกรณ์กระตุ้นการพัฒนาการพัฒนากล้ามเนื้อ พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่างๆ ของศูนย์คนพิการทั่วไปชมรมฯ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีจัดเวทีเสวนา “การเลือกตั้ง นโยบาย และทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการ”
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีจัดเวทีเสวนา “การเลือกตั้ง นโยบาย และทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการ”
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน เดิน-วิ่ง วันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาส "16 ธันวาคม วันกีฬาแห่งชาติ" ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 ณ ลานกิจกรรมวัดประทุมบูชา ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน เดิน-วิ่ง วันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาส "16 ธันวาคม วันกีฬาแห่งชาติ" ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 ณ ลานกิจกรรมวัดประทุมบูชา ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศลฯ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศลฯ
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ
ผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
ผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองของหน่วยงานของรัฐ
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองของหน่วยงานของรัฐ
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion : OPC)
จังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion : OPC)

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government