ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 3481 - 3076 เชื่อมต่อพื้นที่หมุ่ที่ 1, 6, 9, 10 ช่วง หมู่ที่ 10 บ้านคลองหัวคู้ สายคลองหัวคู้ ถึง เขตติดต่อ อบต.บ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 3481 - 3076 วันที่แผยแพร่ 15/09/2564

คะแนนโหวต :