ประกาศเทศบาลเมืองหนองกี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายจากสามแยกบ้านนายทวี พูลสวัสดิ์ ถึงบริเวณคลองหนองโดน หมู่ที่ 12 บ้านโคกหนองแวงพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


ประกาศเทศบาลเมืองหนองกี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายจากสามแยกบ้านนายทวี พูลสวัสดิ์ ถึงบริเวณคลองหนองโดน หมู่ที่ 12 บ้านโคกหนองแวงพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่แผยแพร่ 28/02/2565

คะแนนโหวต :