ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2565 เรื่อง ห้ามส่งออกสุกรมีชีวิตไปนอกราชอาณาจักร

 


ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2565 เรื่อง ห้ามส่งออกสุกรมีชีวิตไปนอกราชอาณาจักร วันที่แผยแพร่ 7/01/2565

คะแนนโหวต :