แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จัดประชุมการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการกิจกรรมงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมาลข 3076 ตอน บางหอย - วังขอน ระหว่าง กม.36+825.000 - กม.39+565.400

 


แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จัดประชุมการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการกิจกรรมงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมาลข 3076 ตอน บางหอย - วังขอน ระหว่าง กม.36+825.000 - กม.39+565.400 วันที่แผยแพร่ 10/01/2565

คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag